top of page

HØYTØRKA

Visningsrom for samtidskunst

Søndre Green i Krødsherad, Buskerud er i ferd med å etableres som et viktig kunstsenter i regionen. Vi har sommeren 2022 innviet Høytørka prosjektrom som visningsrom for samtidskunst med Line Bergets utstilling

 

Fugl i firkant og fiber i kjetting

(11.06 -17.08)


Line Berget presenterer sin fabulerende og utfordrende kunst i Høytørka Prosjekt og visningsrom på Kunstgården Søndre Green.
Line Berget viser arbeider i fiber og treskulptur, og maleri.

Vernissage 11.06 kl. 1400–1800: Operasanger Lucy Kay Allen holder minikonsert.
Taler: Kultursjef i Krødsherad kommune og kurator Anne Ingeborg Biringvad.

Salg fra Gårdsbutikken under Norefjell.
Servering av Kristins hjemmebakst.

Finissage 17.08 kl. 1800–2000. Nytt arrangement kommer.

Åpent kl 1300 –1700 lørdag og søndag. Ellers etter avtale: 97132721

bottom of page