top of page

ARTIST IN RESIDENCE

Kunstneropphold for tekstilbasert kunst

AiR Green

KUNSTNERE 2017

Elana Herzog

My installations are characterized by a mix of rigorous hard work and playful, context-sensitive experimentation, in which the labor-intensive "making" and “unmaking” is ultimately subsumed into a final product that is light-on-its-feet and almost seems to dissolve. For me the term “material culture” encompasses the many “things” human society produces and lives with.

www.elanaherzog.com

Mari S Norddahl

Tekstil er mitt hovudmateriale, og eg nyttar for det meste metervarer med ulike taktile kvalitetar. Eg produserer mjuke skulpturar gjennom å klippe opp stoff i geometriske formar og sy desse saman til ein heil form ved, ofte ved bruk av lappeteknikk.Eg er oppteken av skulpturen som autonomt subjekt, med eit eige medvit over sin eksistens. Dei har til felles med mennesket at heller ikkje dei har bedt om å verte skapte. Kva tenker og føler skulpturane mine? Treng dei å fortelje meg det? Kva spor av handling vert igjen i skulpturar som har hatt ein stor naturoppleving? 

www.marinorddahl.no

AirGreen 2017

Helen Sæther

Hovedformålet med å søke om oppholdet er at jeg ønsker å kunne jobbe med vev i større formater enn det atelieret mitt tillater. Jeg jobber for tiden med en serie vevnader med tittelen Marin Demonologi. Prosjektet er en forlengelse av en utstilling jeg hadde på Galleri Storck sommeren 2016 hvor jeg tok utgangspunkt i sikksakkmønsteret som en stilisert bølgeform slik det ofte har blitt brukt i billedevtradisjonen

Pernille Meidel

Et opphold på Søndre Green gård vil kunne gi meg mulighet til fordypning og refleksjon. Mitt hovedfokus vil være på motiv, teknikk og størrelse. Jeg ønsker å utvikle arbeidenes motiv, og trekke inn organiske og naturalistiske motiv. Gjennom å utnytte gårdens beliggenhet, og naturen rundt, ønsker jeg å jobbe med skisser av blader, dyr og trær. Målet vil være å kombinere geometriske og naturalistiske former i komposisjonen. 

bottom of page