top of page

SØNDRE GREEN

Fra ku til kunst

Bildet fra fjøset viser Kristin og datteren Oda i 2009. Samme år avsluttes melkeproduksjonen og grunnlaget for Søndre Green som en senter for kunst og kunstproduksjon ble lagt. Prosessen med å pusse opp og legge til rette for kunstaktiviteter gikk sakte fremover samtidig med utleie til faste gjester og diverse kursvirksomhet. 2016 ble det etablert et Artist in Residence AIR i samarbeid med Norske tekstilkunstnere, Krødsherad kommune og Buskerud fylke, med utstyrsstøtte fra Kulturrådet. 2018 ble foreningen AiR Green etablert og kunstneroppholdene ble utvidet fra 2019. På gården er det nå tre permanente atelier, samt ett under bygging i sommerfjøset. Den gamle høytørka i låven er bygget om til  prosjekt/visningsrom og atelier. Søndre Green er i dag, parallelt med gårdsdrift, et senter for samtidskunst med et rikholdig kunstbibliotek og samling av billedkunst.

 

Fra ku til kunst har også resultert i Kristins fotoserie KUKUNST

Gården

Søndre Green ligger vakkert ned mot Krøderfjorden ved foten av Norefjell i Krødsherad kommune. To store våningshus, stabbur, bryggerhus og låve omkranser et stort firkantet tun med postkar og en steinsatt bålplass. I midtre halvdel av 1800 tallet ble husene restaurert i den da så populære sveitserstilen. Søndre Green er fremdeles en autentisk sveistergård med det originale karakteristiske hvitmalte stakittgjerdet inntakt. Fra Nordre Green i nord til Krøderen kro i sør bukter det seg en 2,5 km strandlinje med fjordsti og badeplasser. Til gården ligger også den nydelige øya Greensholmen.

I Redalen har Søndre Green husmannsplassen Greensbråtan, en kulturhistorisk perle med stue, låve, fjøs og stabbur. Plassen er under restaurering med støtte fra Kulturminnefondet. 

Nåværende eier av Søndre Green er Kristin Lindberg, enken etter Mads Strand d. 2007. Kristin Lindberg arbeider som billedkunstner og utvikling av gården. Frem til 2009 drev familien melkeproduksjon. I dag har gården to hester, én hane og tyve høner. Søndre Green er fremdeles et levende gårdsbruk med fôrproduksjon og skogbruk. 

Landskapet

På toppen av Grensåsen, høyt over gården, ca. 45 minutters gange, finner du skogshytta Åsen med en fantastisk utsikt over Krøderfjorden. Dette er en gammel skogskoie som tidligere ble brukt av tømmerhoggere. Her er det ikke strøm, men du finner en gammel vedkomfyr som varmer godt og er super til matlaging. Det er fire køyesenger i hytta.

 

Gården har 2,5 km strandlinje til Krøderfjorden, og kun 100 meter fra hovedhuset går Fjordstien. Her kan du oppleve kunstinstallasjoner samtidig som du får blodomløpet i gang.

 

Historien

Greensgårdene har en lang felles historie. Navnet Green stammer fra bekken Grein som i dag skiller gårdene Nordre og Søndre Green. Gårdsnavnet er første gang nevnt i bygdeboken ved Hærmoder a Greini 1359. På 1600-tallet eides gården av Taran. Hennes sønn Ivar Gren fikk et uekte barn med sin tremenning Siri. I skam drepte Siri barnet, og hun ble halshugget for udåden, mens Ivar gikk fri. Tarans to sønner Ivar og Kolbjørn delte i 1666 Gren i Nordre og Søndre. To hundre år etter delingen ble Søndre Green kjøpt av Asle Madsen Strand fra Sigdal og gården er fortsatt i Strandfamiliens eie. Nordre Green eies i dag av Ole Gunnar Skinnes. På Nordre Green ligger den historisk unike og nyrestaurerte skysstasjonen fra 1780, der langveisfarende og våre forfedre tok en pause og drakk seg til mot. 

bottom of page